Din integritet spelar roll. Vänligen läs denna ‘Integritetspolicy’ för mer information om hur vi samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter i övrigt.

Information du hittar i denna Integritetspolicy:

 • Personen som datan gäller
 • Personen – Företaget – som kontrollerar datan
 • Data om dig som vi hanterar
 • Anledningen till att vi hanterar data
 • Vi använder webbkakor (kakor, kakfiler, cookies)
 • Säkra din data
 • Laglig grund för hanteringen av data
 • Delande av din data
 • Dataöverföring
 • Dina rättigheter avseende hanteringen av data
 • Slutligen…

När du kommer till vår webbsajt kan det hända att vi bearbetar dina personuppgifter. Den här ‘Integritetspolicyn’ gäller bara bearbetning av personuppgifter som äger rum på denna webbsajt och inte databearbetning på andra webbsajter, oavsett om de olika webbsajterna tillhandahålls av samma ägare. Ägaren av denna webbsajt, hädanefter ”vi”, ”oss”, ”vår”, är:

Den här Integritetspolicyn gäller från och med 2018-05-25.

Personen som datan gäller

Genom att använda den här webbsajten kan det hända att du delar med dig av information som kan anses vara personuppgifter. När dina personuppgifter hanteras kan du hamna i en situation där du är personen som är föremål för hantering av personuppgifter och därmed har rätt att nyttja dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personen – Företaget – som kontrollerar datan

Det är vi som avgör anledningarna till och sättet hur dina personuppgifter kommer att hanteras på den här webbsajten. Därför är vi att anse som den part som har kontroll över dina personuppgifter enligt definitionen i Dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att vara den part som har kontroll över dina personuppgifter har vi möjligheten att hantera och bearbeta dina personuppgifter men vi har också skyldigheten att skydda dem från felaktig användning på grund av olyckor eller olagligt beteende.

Data om dig som vi hanterar

När du läser vår webbsajt kan vi komma att hantera olika typer av dina personliga data:

 1. Data för elektronisk identifiering: IP-adress, webbläsare och typ av apparat, unika markörer för din apparat, språkpreferenser, vilken sajt som hänvisade dig till oss, hur länge du stannade på vår sajt, vilket operativsystem du använder och information om mobilt nätverk
 2. Information för att identifiera personer: Namn och e-postadress, om du har skrivt kommentarer under en artikel vi har publicerat eller om du använder den e-postadress vi listat på vår webbsajt som e-postadress för att kontakta oss. Information om att du lagt till en länk till din profil på ditt sociala nätverk, webbsajt eller blog när du skriver kommentarer på vår sajt.
 3. Privata vanor: Data om dina vanor som till exempel besök och aktiviteter på våra partnerföretags webbsajter, om du registrerade dig eller om du deltog i spelaktiviteter efter att du besökt någon av våra partnerföretags webbsajter. Den här informationen hanteras anonymt och kan inte spåras tillbaka till dig.

Anledningen till att vi hanterar data

 1. Data för elektronisk identifiering: Vi bestämmer den ungefärliga positionen på din apparat för att få kunskap om hur många personer från en viss region som är intresserade av vår webbsajt. Vi visar relevant information för dig såsom till exempel innehåll på det språk som används i ditt land eller spelrelaterat innehåll som är laglig i ditt land.
 2. Privata vanor: Vi skaffar information om hur många besökare av vår webbsajt som också besökte eller deltog i spel hos våra partnerföretags webbsajter. Den här typen av information gör det möjligt för oss att få intäkter.
 3. Information for personidentifiering: Information vi behöver för att kunna kommunicera med dig. Till exempel besvara dina frågor eller skicka reklam till dig om du godkänt det.

Det ligger i vårt legitima intresse att hantera personuppgifter som samlats in när du besöker den här webbsajten. Insamlandet av personuppgifter hjälper oss att förbättra upplevelsen för användarna, att utveckla innehåll för vår webbsajt, att hålla vår webbsajt säker, fungerande och att förhindra alla typer av potentiella hot. Vi använder också den här typen av data för att förbättra effektiviteten hos de reklamkampanjer vi driver på vår webbsajt.

Vi använder webbkakor (kakor, kakfiler, cookies)

När du besöker vår webbsajt kommer din webbläsare att ta emot webbkakor från oss. Användandet av webbkakor gör det möjligt för oss att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbsajt, vår webbsajts funktionalitet, att marknadsföra våra produkter samt att erbjuda innehåll från tredje part. Mer information om vårt användande av webbkakor återfinns i vår ”Cookie Policy – Bestämmelse rörande webbkakor”.

Säkra din data

Det är viktigt för oss att dina data är uppdaterade och lagrade på ett säkert sätt. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra dataförlust på grund av olyckor eller olagliga aktiviteter, stöld eller förvanskning av din personliga data likväl som icke-auktoriserad tillgång till, avslöjande eller användande av dina personuppgifter.

Olika nivåer av tillåten tillgång till din data används för att säkra dina personuppgifter. Endast auktoriserad personal har tillgång till din data för att de ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter.

Laglig grund för hanteringen av data

Det ligger i vårt legitima intresse att använda din data för att utveckla och förbättra våra produkter. Din data är viktig för att förbättra vår webbsajt så att vi kan erbjuda dig en ännu bättre upplevelse, hålla webbsajten säker, kommunicera med dig, mäta effektiviteten från annonsering samt att bättre förstå vad som gör att våra användare fortsätter att använda respektive slutar att använda våra tjänster och vår webbsajt.

Ibland kan vi också vara skyldiga att bearbeta din data för att följa lagkrav.

Delande av din data

Vi kan komma att dela med oss av din data till trejde part som hjälper oss att tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster genom till exempel analys, utveckling och marknadsföring. Den tredje parten kan hantera dina personuppgifter när det är nödvändigt för att den ska kunna utföra sina uppgifter. Endast vi kan avgöra anledningen till och sättet på vilket din data kommer att bearbetas samt vilken av din data som kommer att bearbetas av tredje part. Tredje part vi samarbetar med för att hantera din data är att betrakta som hanterare av data enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Tredje partens hanterande av data sker i enlighet med vad som överenskommits i relevanta avtal, avtal som är anpassade för att skydda din data.

Vi kan också dela din data med och rättsvårdande och andra myndigheter när vi är skyldiga att göra så enligt gällande lag.

Dataöverföring

När och om vi överför din data till en enhet utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vidtar vi alla medel för att tillgodose en adekvat skyddsnivå och säkerhetsåtgärder enligt vad som statueras i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Din personliga data kan komma att överföras:

 • till en mottagare baserad i ett land som den Europeiska Kommissionen anser ha en adekvat nivå på dataskydd. Du kan hitta mer information om länder med adekvat skyddsnivå här.
 • till en mottagare baserad i Amerikas Förenta Stater vid vilket tillfälle vi avser att överföra din data på ett sätt som statueras i ”Privacy Shield Program”. Du hittar mer om Privacy Shield Program här (engelska).
 • till en mottagare i ett land som inte har en adekvat nivå på dataskydd. När detta är fallet kommer vi att sluta avtal om dataskydd som kommer att innehålla standardklausuler utfärdade av Europeiska Kommissionen.

Dina rättigheter avseende hanteringen av data

Eftersom hanterandet av din data faller under Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Protestera mot vårt användande och hanterande av dina personuppgifter;
 • Begära rättelse eller raderande av dina personuppgifter
 • Dra tillbaka medgivande till att hantera dina personuppgifter när som helst och utan kostnad.
 • Begära att vi begränsar vårt användande och bearbetande av dina personuppgifter;
 • Begära att vi överför dina personuppgifter
 • Att framföra klagomål till din lokala eller danska dataskyddsmyndighet

För vidare information om ovanstående rättigheter kan du kontakta oss på:

Slutligen

Vårt Sätt Att Hantera Personuppgifter kan komma att förändras då och då.

Du kommer omedelbart bli meddelad om väsentliga förändringar av Vårt Sätt Att Hantera Personuppgifter. Väsentliga förändringar kan vara nödvändiga om vi lanserar nya tjänster, utvecklar ny teknologi eller hanterar data av skäl som tidigare inte meddelats. Väsentliga förändringar kan komma att påverka dina rättigheter och skyldigheter avseende hanterandet av dina personuppgifter och du kommer därför att ha möjligheter att granska de avsedda uppdateringarna innan de träder i kraft.

Mindre förändringar kan inkludera organisatoriska och grammatiska förändringar av Vårt Sätt Att Hantera Personuppgifter. Mindre förändringar påverkar inte dina rättigheter och skyldigheter i samband med hanterandet av dina personuppgifter. Genom att fortsätta att använda vår webbsajt efter det att vi uppdaterar Vårt Sätt Att Hantera Personuppgifter med mindre förändringar godkänner du att du är bunden av de nya reglerna.